NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Послание на Майка Тереза от Калкута пред участниците в Четвъртата световна конференция на жените в Пекин

Брой
№ 9 (2009)
Рубрика
Minima moralia
Автор
Майка Тереза

„...Аз не мога да разбера, защо някои хора считат, че мъжете и жените по нищо не се различават един от друг. В такъв случай те отричат прекрасните различия, които съществуват между мъжете и жените. Всеки Божи дар се явява благо, не еднакво важно в очите на всички. Аз често повтарям на хората, които признават, че биха искали да бъдат като мен, че: „Това, което правя аз, ти не можеш да го правиш! Но заедно бихме могли до сторим някое прекрасно дело в името на Бога!" По същия начин стои и проблема с различието между мъжете и жените.

Присъща за жената е невероятната сила да обича, която се проявява по необикновен начин, когато жената е на път да стане майка. Майчинството - това е изключителен дар, с който Бог е дарил жената. Колко много благодарни трябва да бъдем за този дар, който ни донася толкова радост по целия свят - радостта от това, че се ражда момче или момиче!

Еднакво сме способни да унищожим дара на майчинството, особено посредством аборта, но не само чрез неговата зла сила. Това е възможно и тогава, когато нещо друго напр., професионалната кариера или положението и мястото в обществото се оказват много по- важни за нас, отколкото проявлението на нашата женска дарба на любовта да се отгледа дете или да се грижи за другите хора. Никаква професионална заангажираност, никакви „грандиозни планове", материални блага или каквито и да било образи или идеи за евентуална свобода не могат да заменят любовта. Всичко, което унищожава Божия дар на майчинството, унищожава единствения и най-ценен дар, с който сме дарени от Твореца ни.

Господ Бог е сътворил всички ни за велики и възвишени дела, за да обичаме и да бъдем обичани. Защо някого от нас Той е сътворил като жена, а другиго - като мъж? Точно както женската любов е подобна на любовта на Бога, така и любовта на мъжа отразява Божията любов. Заедно те били създадени за това, за да обичат, но всеки по своему. Жената и мъжът се допълват един друг. Бидейки заедно, те показват Божията любов най-пълно, без да правят това безсмислено.

Бог ни е заповядъл: „Обикни ближния си, така, както самия себе си". И така, като начало е необходимо да обикнем самите себе си, а след това да обикнем и другите. Но как е възможно да обикна себе си, след като не се приемам такъв, какъвто ме е сътворил Бог? Който не признава прекрасните различия между мъжете и жените, той не приема себе си такъв, какъвто го е създал Господ Бог.Такъв човек не е в състояние и в бъдеще да заобича ближния си, той внася всякакви разрушения и нещастия, нарушава спокойствието на земята.

Много пъти съм давала за пример аборта, който за мен се явява една от главните причини, причиняващи проблеми за световното мирно съществуване. Хората, които се стремят да изтрият различията между мъжете и жените, често се явяват защитници на абортите.

Най-подходящото място за децата, на което те могат да се научат на любов и молитва, се явява любящото семейство, членовете на което се молят заедно. Имено в семейството децата могат да наблюдават взаимната любов между родителите. В разрушени и разпадащи се семейства израстват деца, които нито могат да обичат, нито да се молят. Обществото, в което се унищожава семейството, му предстои да се изправи пред много проблеми. Много пъти съм виждала, особено в богатите държави, как децата са привързани към наркотиците или изпадат в други зависимости, именно защото се чувстват необичани и отблъснати.

Но, когато семействата са силни и обединени, децата чувстват силата на Божията любов чрез любовта на майка си и баща си, и израствайки така, те превръщат страните си в обожавани и прекрасни места. Детето е най-специалният Божи дар за своето семейство, и то се нуждае и от двамата, от майка си и от баща си, затото всеки един от тях проецира Божията любов по различен начин. Семейството трябва да се моли винаги да остане единно, и ако то остане такова, ще се обичат един друг, както Бог ги обича. Работата на любовта е да работи винаги за спокойствието!

Нека да внесем в света спокойствие и радост! Затова, че на нас ни се е отдала възможността, ние сме длъжни да молим Бог за дара на Божия мир, а така и за това, че сме се научили да обичаме и да приемаме другия!..."

Превод от английски с малки съкращения: докторант Татяна Петкова