NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 38 материала

Перфектната матримония от Самаел Аун Веор, представена от Георги Дивилски

Resume: The paper is an exposition of the main ideas of the book The Perfect Matrimony by Samael Aun Weor. According to him life by itself is an amazing experience that is based on unitotal understanding. Within the delicious feeling of sex, man finds his own path to creative comprehension. Sex is the vital function of the Cosmos. Thanks to it, everything lives and breathes. Man and woman gathered together in the solemn copula become divine creatures of indescribable nature. To live is to have universal consciousness. The grand fusion of religion is revealed within the incarnation of Word, which, Weor said, is one hundred percent sexual. Cosmic Christ and Sexual Magic form the basics of all teachings within the whole corners of the entire universe.

Key words: sacred sexuality, sexual regeneration, direct experience of reality, synthesis doctrine, supraconsciousness, sanctity, universal religion

Към публикацията »

Су’нюдзин и Върховният път на Поднебесната, представени от Антоанета Николова

Abstract: The paper presents the philosophical implication of the ancient treatises on Daoist sexual practices. The meaning of the concepts of yin and yang as well as of the three kinds of energy are explained in both the theoretical and practical sence. These explanations should serve as an introduction to the translation of Su Nu Jing, one of the most popular scriptures on this topic.

Key words: Daoist sexual practices, yin and yang, qi

Към публикацията »

Пространството в хайку

Abstract: The paper seeks to answer the question what is the space in or of haiku especially in terms of the city as a topos. The answer of this question leads to many pairs of oppositions: internal-external, conscious-unconscious, natural-artificial, sacred-profane, etc. The paper however outlines that haiku is connected to a philosophy of non-duality that is going beyond opposition. Therefore its space is unfolding on the fine gap between oppositions, in the place where the natural and the artificial, the internal and the external are smoothly transforming into each other. On the basis of different examples the paper reveals how the different plans of the inner and outer, human, urban and nature spaces communicate with each other forming the sounding, deep echoing spaces of haiku and of the eternal depths of our being.

Key words: haiku, space, non-duality

Към публикацията »

ИСЛЯМЪТ И ЖЕНИТЕ НА БАЛКАНИТЕ

Откъс от главата “Ислямът и жените на Балканите" на книгата “Мюсюлманските общности на Баланите: посткомунистически трансформации”, публикувана от издателство “Критика и хуманизъм”, 2016,  в превод от английския оригинал “Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism” (Oxford University Press, 2013).
Key words: Eastern philosophy, Daoism, dao, comparative thinking

Към публикацията »

Из: «Иисус от Назарет, от Кръщението в Иордан до Преображението»

Откъс от книгата на Йозеф Ратцингер – папа Бенедикт XVI, Иисус от Назарет, От Кръщението в Иордан до Преображението. Книгата е под печат в Издателска къща Критика и Хуманизъм – КХ, съвместно издание с Епископската конференция на Католическата църква в България. Превод – проф. д-р Георги Каприев

Книгата показва разбираемия и логичен облик на Иисус от Библията, на фона на което прозира очевидната атакуемост на съблазнителните и дръзки „реконструкции” на някакви „скрити” факти от биографията на Иисус, с каквито ни засипват редица писания през последните десетилетия.

Към публикацията »

Почит към Каталония

Най-лошото в това да си търсен от полицията в град като Барселона е, че всички кафенета отварят толкова късно. Когато си принуден да спиш без покрив над главата, обикновено се будиш по зазоряване, а никое от кафенетата в Барселона не отваря преди девет часа. Затова трябваше да чакам с часове, преди да мога да изпия чаша кафе или да се избръсна. Чувствах се странно, когато виждах анархистките лозунги по стените на бръснарниците, според които даването на бакшиш е забранено. "Революцията разкъса оковите ни", гласеше надписа на едно от окачените по стената парчета хартия. Искаше ми се да кажа на бръснаря, че скоро отново ще му надянат веригите, ако не внимава поне малко повече.

Към публикацията »