NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 8 материала

Рецензия на учебник

Тhe review of the textbook “Decorative Ceramic Glazes – Аrt and Technology” deals with its purpose, structure and basic theoretical concepts presented in it.
Keywords: Vassil Georgiev Harizanov , ceramic glazes, decorative glazes, art glazes, technology of ceramics, silicate coatings

Към публикацията »