NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

За нас


NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав: 

Редакционна колегия

Гергана Попова /главен редактор/
Антоанета Николова
Ива Манова

Международна редколегия / International Editorial Board

Проф. д.н. Лазар Копринаров, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Prof. DSc Lazar Koprinarov, SWU Neofit Rilski, Bulgaria

Prof. Ananí Gutiérrez Aguilar,  Peru, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y Universidad Católica de Santa María, Arequipa
Проф. Анани Гутиерес Агилар, Перу, Национален университет Сан Агустин, Арекипа, Католически университет Санта Мария, Арекипа

Prof. emerito Dr. Jacinto Choza Armenta, España, Universidad de Sevilla y Universidad Católica de Santa María
Почетен проф. д-р Хасинто Чоса Армента, Испания, Университет на Севиля, Католически университет Санта Мария, Арекипа, Перу

Prof. Dr. Luisa Paz Rodriguez, España, Universidad de Zaragoza
Проф. д-р Луиса Пас Родригес, Испания, Университет на Сарагоса

Provost Distinguished Professor Denis R. Janz, Loyola University, New Orleans, USA
Почетен професор Денис Янц, Университет Лойола, Ню Орлеан, САЩ

Проф. дфн Нонка Богомилова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Prof. DSc Nonka Bogomilova, Institute for Investigation of Societies and Knowledge, BAS, Bulgaria

Dr hab Lidia Guzy, Ireland, University College Cork (UCC) National University of Ireland
Хаб. д-р Лидия Гузи, Университетски колеж Корк (UCC), Национален университет на Ирландия

Проф. дфн Владимир Шалаев, Поволжски държавен технологичен университет, Руска федерация
Prof. DSc Vladimir Shalaev, Volga State University of Technology, Russian Federation

NotaBene has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Разработка на уебсайта и поддръжка: Крум Лозев