NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Списание NotaBene Брой № 9 (2009)

Тема на броя: ПОЛИТИКА И МЕДИИ

Информационни технологии и идеологии

Към публикацията »

Подиум

Християнството и правата на жените

В статията се разглеждат някои от най-важните аспекти на актуалния въпрос за отношението на християнската религия към равноправието на жените в Църквата и обществото, като се защитава тезата, че поставянето на този въпрос не е свързано със същността на християнската доктрина, а е резултат на принудителното въвличане на християнското богословие и Църквата в неговото обсъждане от представителите на съвременния феминизъм. Показва се, че отношението на християнството и феминизма към равноправието на жените не е и не би могло да бъде еднозначно, но че те могат взаимно да се обогатяват и да предлагат теоретични и практически решения, водещи към по-пълно и адекватно разрешаване на проблемите на равноправието между мъжете и жените в църковния и в цялостния живот на обществото.

Към публикацията »

Minima moralia

Вавилон

Нордически руни

Към публикацията »

Анонс

Poiesis

Латвийска поезия

Към публикацията »