NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

На 20 октомври органът на Комунистическата партия на Непал The Red Spark (Rato Jhilko) публикува статията на финансовия министър Baburam Bhattaraj, в която той обяви, че днес за марксистките революционери е добре да следват троцкизма, а не сталинизма. Изтъквайки, че светът е глобално село, но с unequal and extreme development (поразително напомнящо троцкисткото „неравно и комбинирано развитие"), Bhattaraj заключава, че явно не е невъзможна революция като през 1917 г. (вероятно защото тогава комбинирането на развития западен капитализъм и изостаналата Руска империя е направило възможен 7 ноември). Но все пак, за по-сигурно, „решително се нуждаем от глобална или поне регионална вълна от революции в няколко страни"[1]  и следователно перманентната революция е за предпочитане пред „революцията  в една страна". Троцкизъм по утилитарни съображения - достойно за един финансов министър. Малка подробност е, че този министър е маоист, а маоизмът навремето стартира с философията на „революцията в една страна" и беше смъртен враг на Троцки.[2] Очевиден белег за положително развитие в търсене на консенсус. И емпирично доказан, колкото и на пръв поглед налудничави да изглеждат перспективите за марксистка революция днес. Защото Непал успя миналата година, благодарение на гражданска война (разбирай революция), да събори монархията и сега на власт е коалиционно правителство, включващо две комунистически партии - маоистката и „марсистко-ленинската", плюс бившата социалистическа и настояща либерална партия Непалски конгрес. Ето как революцията победи (засега в една страна), само че самият състав на коалицията директно дава да се разбере, че тук за никакъв троцкизъм и никаква перманеннтна революция не може да става и дума, а за завиден практицизъм и либерален консенсус, който може дса служи за пример на съседен Китай. Защото там се наложи да се откажат от маоизма, а тук маоизмът устоя официално на всички идеологически обрати, сдоби се с премиер на страната и апроприира дори троцкизма. Революционността му е безкрайна...

 

(Димитър Ганов е докторант в ИФИ при БАН.)

 


[1]              Sanchez, P., Hulaki, K. Communist party of Nepal recognises role of Leon Trotsky. 20 October 2009. In: www.marxist.com/communist-party-nepal-recognises-role-of-trotsky.htm. Last Visited on 27 October 2009 

[2]              Чан, Дж. Шестьдесят лет Китайской Революции. 8 октября 2009. На http://www.wsws.org/ru/2009/okt2009spr-o08.shtml. Last Visited on 27 0ctober 2009.