NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

 

Communist Capitalism

Giorgio Agamben

Капитализмът, който се консолидира в планетарен мащаб, не е капитализмът във формата, която бе приел на Запад: той е по-скоро капитализъм в неговия комунистически вариант, който съчетава изключително бързо развитие на производство с тоталитарен политически режим. Това е историческото значение на водещата роля, която Китай придобива не само в тесния икономически смисъл, но също и като парадигма на човешкото управление, както красноречиво демонстрира политическата употреба на пандемията. Това, че режимите, установени в страните, самоопределили се като комунистически, представляват особена форма на капитализъм, специално пригодена към икономически изостанали държави и по тази причина класифицирана като държавен капитализъм, бе прекрасно известно на способните да четат историята. Съвсем неочаквано бе обаче, че тази форма на капитализъм, която изглеждаше да е изчерпала задачата си и поради това остаряла, е била предопределена да се превърне в технологично осъвременена конфигурация, доминиращ принцип в настоящата фаза на глобализирания капитализъм. Всъщност е възможно днес да сме съучастници в конфликт между западния капитализъм, който съществуваше съвместно с правовата държава и буржоазните демокрации, и новия комунистически капитализъм, при който вторият изглежда излиза победител. Това, което е сигурно обаче, е, че новият режим ще обедини най-нечовешкия аспект на капитализма с най-жестокия аспект на етатисткия комунизъм, съчетавайки крайното отчуждение в отношенията между хората с безпрецедентен социален контрол.

 

                                    Translation from Italian: Nora Goleshevska