NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Karl Popper to Kamen Lozev

 

136 Welcomes Road,

Kenley, Surrey

CR8 5HH

22 - 1 - 92

 

Karl Popper, CH, FRS

Dr. Kamen Lozev, Sofia

 

Уважаеми д-р Лозев,

Поздравления за назначението Ви като преводач на моето Отворено общество! Уверен съм, че това е чудесно назначение.

Бих искал да Ви дам известен съвет: (1) Прочетете изцяло двата тома без бележките (освен в случаите, когато текстът Ви кара да ги прочетете.) (2) Отново прочетете том първи, като този път четете и бележките (може би след всяка глава). После започнете да превеждате текста на том първи. И т.н. Опитайте се да харесате книгата: отношението на преводача към книгата, която превежда, трябва да е много лично отношение: той или обича книгата, или трябва напълно да се отврати от нея (което е катастрофа за него, за книгата и за автора). (3) Ако смятате, че нещо в текста не е наред, проверете най-напред дали не е изчистено в бележките; ако не е, пишете - обаче кратко (Аз съм много стар!).

Отношението на преводача към неговата работа е като отношението на автора към неговата творба; то е много лично отношение; и вярвам, че случаят с Вас ще е такъв - любов или омраза, няма трета възможност.

 

Много късмет,

Ваш

Карл Попър

 

 

Превод: Камен Лозев