NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

ФИЛОСОФИЯ - МЕДИЦИНА - ТЕХНОЛОГИИ

 

Настоящият брой (61, 2023г.) на списание NotaBene представя изследвания от областта на философия на медицината, философия на науката и технологиите. Текстовете в броя са уникални с това, че за първи път във философско списание се представя брой, посветен на теми от областта на философия на медицината в България. Създаването на “Проблемна група по философия и социология на медицината” към Института по философия и социология при Българската академия на науките през 2021г. поставя началото на проект и семинари в полето на философия на медицината у нас. В настоящия брой са публикувани текстове на изследователи, работещи в това направление от съвременната философия. Важно е да се уточни, че спецификата и широкият тематичен обхват на философия на медицината днес не могат да бъдат представени в пълния им обем от теми, проблеми и анализи в рамките на представените страници. Основна задача на този брой е да представи някои от проблемните полета и авторите, които работят и обсъждат теми от областта на философия на медицината в България. Броят предлага и интересни и важни текстове по философия на медицината, свързани с идеи и автори от полската школа. В броя има и теми от областта на философия на науката, ролята на изкуствения интелект (AI) в технологично измерение и авторски проекти от областта на визуалните изкуства (фотографии).  

 

Водещ броя: доц. д-р Ю. Васева-Дикова