NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Библиотека „Европейски мислители" бр.1 - 3, в очакване на 4-ти

Проф. дфн. Нонка Богомилова, (nonka_bogomilova@mail.bg)

в Института за изследване на обществата и знанието при БАН

 

"European thinkers"'s series, issue 1 - 3, in anticipation of the fourth

Prof. Nonka Bogomilova, D.Sc. (nonka_bogomilova@mail.bg)

Institute for the Study of Societies and Knowledge at BAS

Класическите философски текстове, преведени на български език се обогатиха в последните няколко години с трите броя от поредицата на издателство „Изток-Запад" „Европейски мислители": Лекции по философия на религията (2010) и Феноменология на духа (2011 г., второ издание) от Г.В.Ф.Хегел и Наукоучение (1794-1795) от Й.Г. Фихте, издадена също през 2011 г. С тази нова поредица известният наш преводач и интерпретатор на немския идеализъм Генчо Дончев продължава делото на своя живот: да предостави на българската философска общност и въобще на представителите на нашата хуманитаристика идеите на едни от най-големите европейски философски умове на роден, български език. Той е носител на авторитетната награда „Хр. Г.Данов"(2009 г.) за цялостен принос: „за изключителното представяне на класическото философско наследство на немските мислители и по случай 80 години от рождението му".

Известно е, че това са едни от най-трудно преводимите и затова не често превеждани философски текстове, а Феноменология на духа дори се определя като най-трудното за осмисляне и разбиране произведение във философската идейна традиция. До преди около 50 години у нас почти нищо от тези големи и сложни съчинения не беше издавано. Тази културна празнина беше запълнена от систематичния и упорит преводачески, творчески труд на Генчо Дончев, благодарение на който излязоха на български език цяла поредица от знаменити произведения на Шелинг, Хегел и Фихте, главно на Хегел, получили високи оценки в страната и в чужбина. Така само през периода 1996-2004 г. Генчо Дончев публикува за пръв път или преиздаде свои преводи, придружени от встъпителни студии или предговори, обяснителни бележки и показалци на лицата на шест големи произведения на Хегел, общо десет обемисти тома: Разумът в историята, Енциклопедия на философските науки, т.1-3, Феноменология на духа, Науката логика, т.1-2, Естетика, т.1-2, и Философска пропедевтика.

Тази нова поредица, която издателство „Изток-Запад" издава под общата редакция на Генчо Дончев и Любен Козарев, продължава „златната" философска серия, посветена на представителите на една от най-авторитетните и влиятелни мисловни традиции - немския философски идеализъм. Отново преводач, автор на встъпителните студии/предговорите, на обяснителните бележки и показалци на лицата е неуморният Генчо Дончев. Така, без много предварителен шум и реклама, той реализира творческите си замисли, които бе споделил с мен в свое интервю, публикувано в бр. 2/2008 на списание „Философски алтернативи": "Като преводач имам в ръкопис още от ранните си години Кантовите Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да застане като наука и Фойербаховото Изложение, развитие и критика на философията на Лайбниц, а от последните години Фихтевите Върху понятието за наукоучение и Основа на целокупното наукоучение, Шелинговите Лекции за метода на академичното изучаване, Хегеловите Лекции по философия на религията и др., но издаването им се сблъсква със затруднения преди всичко от материално естество и сам аз не зная дали и кога то ще стане възможно." (Дончев, Богомилова 2008, 204).

Прави чест на авторитетното издателство „Изток-Запад", че помага тези затруднения да бъдат преодолени и готовите преводи да бъдат публикувани. За грандиозния труд, който стои зад трите броя от поредицата „Европейски мислители" говори дори само впечатляващият им общ обем - повече от 1500 страници изключително сложен като идеи, понятия, стил философски текст. Що се отнася до по-важната, съдържателната част на тези велики текстове, подборът също не е случаен - понятието „свобода" е техният общ духовен знаменател: свобода на мисленето, освобождаване на духа от сковаващите го рамки: на материалното, на мнението, на догмите и каноните от всякакъв вид.

Петте години, изтекли от издаването на трите книги от поредицата „Европейски мислители" са достатъчно време, за да обобщим, че те се радват на сериозен читателски интерес и е естествено, след тази по-дълга пауза, нетърпеливо да очакваме поредния, 4-ти брой, посветен на философията на Шелинг.

Библиография:

Богомилова, Н. 2008. Интервю с Генчо Дончев.// Философски алтернативи, №2, 203-216.

Фихте, Й.Г.2011. Наукоучение (1794-1795), Библиотека Европейски мислители №3. София: Изток-Запад.

Хегел, Г.В.Ф. 2010. Лекции по философия на религията, Библиотека Европейски мислители №1. София: Изток-Запад.

Хегел, Г.В.Ф. 2011. Феноменология на духа (второ издание), Библиотека Европейски мислители №2. София: Изток-Запад.