NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Хората на първо място

Нов път за Европа

 

Гласоподавателите в Европа са изправени пред фундаментален политически избор в тези европейски избори.

Във време, в което хората в Европа са изправени пред безпрецедентни предизвикателства- икономическа рецесия и растяща безработица, резултат от глобалната финансова криза, високи цени на храната и горивото, намаляваща покупателна способност и нарастващ риск от бедност, климатични промени и заплахи за сигурността от тероризъм до престъпност- това е избор между политически партии с много различни идеи за бъдещето на ЕС.

Това е избор между нашата визия за прогресивна Европа, в която гражданите, страните- членки и институциите работят заедно за да разрешат важните за хората в Европа проблеми; или една консервативна Европа, в която бъдещето на нашите страни и хора е оставено в ръцете на пазара.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е решена да направи едно по- честно, по- сигурно общество, справяйки се с предизвикателствата, пред които всички ние сме изпраявени, поставяйки хората на първо място.

В днешния все по- взаимносвързан свят, никоя страна не може да разреши глобалните проблеми сама. Финансовата криза и последващата икономическа рецесия ярко демонстрират, че събитията в една част от света могат да имат унищожително влияние и на нашия праг. Съвместните европейски действия се оказаха ефективни, помагайки ни да се справим с финансовата криза. Анти- европейците щяха да оставят нашите страни по- слаби, борещи се с глобалната криза без партньори или институции, с които да подготвят координиран отговор.

За нас, ЕС е жизненоважната връзка в ерата на глобализацията. Той поставя нашите страни в по- силна позиция за разрешаване на глобалните проблеми, които имат локално отражение. Ние се нуждаем от по- активно сътрудничество в Европа, за да се справим с нашите общи предизвикателства и да подобрим живота на хората.

Вече изминаха 30 години от първите преки избори за Европейски парламент (ЕП), който има ключова роля за реализирането на нашата визия за ЕС, който поставя хората на първо място. ПЕС е вашият глас, който поддържа вашите интереси и се бори за вашите каузи. Ние сме решени:

 1. Да заздравим икономиката и да предотвратим нови финансови кризи

 2. Да осигурим на хората по- справедлив договор в една нова социална Европа

 3. Да трансформираме Европа във водещата глобална сила срещу климатичните промени

 4. Да се борим за равенство на половете в Европа

 5. Да изработим ефективна миграционна политика за Европа

 6. Да засилим ролята на Европа като партньор за мир, сигурност и развитие

 

Прогресивните леви и ляво- центристки партии в правителствата на регионално или национално равнище вече променят живота на хората. Там, където левите са на власт, можем да видим реални доказателства какво социалистите и социал- демократите могат да постигнат.

 

За изминалите 5 години, консерваторите имаха мнозинство в Европа- в повечето страни- членки на ЕС и в институциите на ЕС. И какво направиха с него? Справиха ли се с глобалната финансова криза? Посрещнаха ли нарастващите цени на храната и енергията? Бориха ли се с бедността и неравенствата? Обществото по- справедливо ли е, отколкото беше преди 5 години? Подкрепиха ли те нашите инициативи за произвеждането на повече и по- добри работни места? Те следват пазара. Ние следваме нашите убеждения.

 

Консерваторите често говорят за икономически и социални кризи така, все едно те са неизбежни, природен закон. Но няма нищо неизбежно, което да е свързано с тях. Въпросът опира до политически избори. Докато ние живеем във време на глобална промяна и риск, ние също така живеем и във време на огромни възможности. Ние трябва да насърчим по- добро сътрудничество в Европа, за да управляваме глобализацията така, че всеки да има полза. Те казват да се адаптираме към пазара. Ние казваме да оформим нашето бъдеще.

 

Ние се нуждаем от силно прогресивно мнозинство в Европа, което да започне прогресивните реформи, които са същностни за осигуряването на бъдещото благосъстояние на европейските граждани и обществото като цяло. Те са жизнено важни за облекчаване положението на хората в ЕС, които се борят всеки ден, за да свържат двата края, заради икономическата рецесия; нарастващата цена на живот; нарастващата безработица, с почти 17 милиона в Европа, които вече са без работа и много повече на несигурни работи, които са сред първите, които ще бъдат засегнати от бавния растеж; вечно присъстващия риск от загуба на дома; и социалните неравенства, със 78 милиона души- много от тях деца- които живеят под или на самата граница на бедността.

 

Глобалната финансова криза разкри една неустойчива пазарна система, която повече служи на интересите на глобалния финансов елит, отколкото на тези от обществена полза. Ние се нуждаем от активно сътрудничество в Европа и от глобално реформиране на финансовата система- ние се нуждаем и от осигуряването на проактивни инвестиции за трансформация на икономиката, за да се осигури процъфтяващо и устойчиво бъдеще за всеки в Европа.

 

Консерваторите преследват политика на сляпа вяра в пазара- и ние виждаме резултатите от това сега. Но ние знаем, че можем да направим нещо по въпроса. Ние можем да заздравим европейската икономика и да създадем едно по- справедливо и сигурно общество за всички.

 

Нашият подробен прогресивен реформаторски дневен ред, който да трансформира европейското сътрудничество- базиращ се на нашите ценности за равенство, демокрация, човешко достойнство, солдираност, свобода и справедливост- може да донесе промяната, от която хората в Европа толкова отчаяно се нуждаят.

 

Ние социалистите, социал- демократите и прогресивните демократи, споделяйки общи ценности и идеи, ще работим заедно за една по- справедлива и сигурна Европа, една по- зелена Европа- защото заедно ние представляваме силата на промяната.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

*************

 

Предизвикателствата

 

Европа е един от най- богатите региони в света. Някой спорят, че вече не можем да си позволим високи социални стандарти, но Европа е най- големият общ икономически и трудов пазар в света и ние имаме капацитета да направим така, че той да служи на хората, работниците и бизнеса. Всички европейски граждани трябва да имат прилична, качествена работа, която да им позволява да се радват на приличен живот. Ние трябва да действаме, за да позволим на бизнеса да расте и инвестира в повече и по- добри работни места и нови технологии. Консерваторите твърдят, че глобализацията прави необходимо хората да работят по- дълго и по- усилено. Но ние, социалистите и социал- демократите, знаем, че глобализацията не прави това неизбежно- само лошата политика го прави. Става въпрос за това да се работи по- интелигентно, а не по- усилено.

 

Глобалната финансова криза и икономическата рецесия засегнаха силно хората. Финансовата криза показа, че нерегулираните глобални пазари могат да имат директно отражение върху техния живот: големи неравенства между добре платените изпълнителни органи и лошо платените работници и нарастнал риск за хората от загуба на тяхната работа или дом. Трябва да действаме, за да помогнем на тези, които са най- силно засегнати, отново да се изправят на краката си. Трябва и да предотвратим бъдещи финансови кризи, като установим по- добра регулация на всички финансови актьори. Ние вярваме в солидарността между поколенията, а не в консервативния индивидуализъм. Консерваторите вярват в пазарното общество и в оставянето на богатите да стават още по- богати в ущърб на всички останали. Ние вярваме в социалната пазарна икономика, която позволява на всеки да се възползва максимално от възможностите, които предлага глобализацията.

 

Промяната на климата е най- дългосрочната заплаха, пред която е изправен светът. Това е глобален проблем, който изисква глобално решение. Консерваторите вярват в приказките за климатичните промени, но ние вярваме в това да направим нещо повече, от само приказване. Ние искаме конкретни и реалистични действия за защита на околната среда и за трансформиране на нашата икономика чрез нов интелигентен зелен растеж и работни места.

 

Енергията в момента е фундаментален проблем на сигурността за Европа. Вече внасяме 50% от нашата енергия и този процен може да достигне до 70% до 2030 год. Ние в Европа трябва да работим заедно, за да увеличим нашата енергийна независимост, като разработваме полезни за околната среда енергийни източници, произведени в Европа. Консерваторите вярват, както обикновено, в бизнеса, като оставят този проблем на пазара. Някой консерватори даже отричат наличието на климатични изменения, като по този начин игнорират поразителните научни доказателства и действат безотговорно в лицето на сериозността на заплахата за нашата планета и за хората. Ние сме решени да превърнем Европа във водещата глобална сила срещу климатичните промени.

 

ЕС прави усилия да се справи с миграцията, но трябва да се направи повече и по по- добър начин. Миграцията ни е донесла неоспорими ползи, допринасяйки за нашето богатство и просперитет. За да продължим да се наслаждаваме на ползите на едно по- продуктивно, проспериращо и разнообразно обшество, ние ще работим за прекратяване на нелегалната имиграция по нашите граници, предотвратяване злоупотребите с имиграционната система и борба с трафика на хора. Легалната миграция трябва да се базира на равни права и задължения. Убежището е фундаментално човешко право за тези, които бягат от преследване и поради тази причина, ние ще направим така, че това да е една здрава и справедлива система, която защитава уязвимите и експлоатираните и не е обект на злоупотреби. Климатичните промени също ще провокират нова миграция от най- бедните засегнати региони, нещо, което трябва да посрещнем. Също така трябва да позволим на имигрантите да се интегрират, заради тяхното собствено благо и за благото на общностите, в които те живеят. Консерваторите залагаха на фактора на страха. Ние искаме хуманни отговори на предизвикателствата на легалната и нелегалната миграции.

 

Заплахите за демокрацията и правата на гражданите не са отминали. Тероризмът, престъпността и екстремизмът прекрачват европейските граници. Ние трябва да засилим европейските действия за предотвратяване на възможността тези явления да заплашат живота и свободите на гражданите в нашите граници, без да жертваме фундаментални свободи, такива като свободата на изразяване или защитата на личните данни. ЕС също така трябва да действа извън своите граници, за поощряване на мира и развитието. Това ще увеличи нашата сигурност, като в същото време ще облагодетелства хората в по- бедните страни. Действайки заедно в ЕС, страните- членки ще засилят гласа и влиянието си върху световните дела. Консерваторите говорят за за принципите на демокрация, граждански права, сигурност и развитие. Ние ще инвестираме всичките си усилия за да ги направим реалност.

 

Работейки заедно в Европа, ние сме по- силни, защото:

 • Ние споделяме най- голямата икономика в света- и следователно можем да създадем повече и по- добри работни места и да намалим бедността, като търгуваме едни с други на базата на общи стандарти;

 • Нашите полицейски служби могат да си сътрудничат в борбата с престъпността и тероризма;

 • В Европа споделяме една и съща околна среда и следователно можем да се борим с климатичните промени и ефектът от тях, само ако работим заедно и за едни и същи цели;

 • Можем да подкрепим солидарността и сплотеността, крайъгълни камъни на европейския проект, от който всички ние печелим. Свободното движение на работна сила трябва да осигури повече свобода и възможности за всички работници, както и да облагодетелства икономиките на страните, където са разположени тези работници. Но никога не трябва да се стига до понижени социални стандарти или „дъмпинг" на заплатите- намаляване на заплащането, направено, за да даде конкурентно предимство на една страна- членка пред останалите, за сметка на работниците.

 

Ние искаме силна и прогресираща Европа. Манифестът на нашите хора за една прогресираща Европа определя политиките, от които се нуждаем, за да постигнем това и да превърнем предизвикателствата, които стоят пред нас в прогрес за всички.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

***************

 

Предложенията

 

 1. Заздравяване на икономиката и предотвратяване на нови финансови кризи

 

Глобалната икономическа и финансова криза засяга сериозно нашите икономики и обикновените хора в цяла Европа. Разклатени са реалните заплати и покупателната способност на хората. Няма да стоим и да гледаме безучастно това развитие. Еврото изигра много ефективна роля в защитата на европейските икономики в контекста на глобалната финансова криза. Сега трябва да се направи повече, което едновременно да реформира финансовите пазари, да неутрализира рецесията и да заздрави икономиката, за да създаде нов растеж и работни места.

 

Заплахата от катастрофална климатична промяна също расте: ако не реагираме, планетата ще бъде още по- засегната и това ще се отрази директно на нашия живот. Ние сме убедени, че борбата с климатичните промени може да трансформира европейската икономика и да създаде нов интелигентен зелен растеж, работни места и просперитет за всички хора от ЕС.

 

ЕС е най- големият икономически и трудов пазар в света. Действайки заедно, ние ще бъдем в по- силна позиция да заздравим икономиката чрез нашия план за интелигентен зелен растеж и работни места. Професионалните съюзи и работодателите ще имат важна роля в приноса за реализацията на интелигентен зелен растеж в Европа.

 

Трябва да се помогне на хората чрез тази трансформация на нашите икономики. Дните на „доживотна работа" отдавна са отминали и сега е наложително нашите граждани- от всички възрасти- да имат възможността да развият своите способности, да намерят нова и по- добра работа, както и да имат възможността да работят и учат в чужбина. Ние вярваме, че трябва да се впрегнат действия на местно, регионално, национално и европейско ниво, в подкрепа на хората, чрез промяна и разкриване на нови и по- добри възможности.

 

Европейският бюджет трябва да бъде префокусиран върху интелигентния зелен растеж и посрещането на бъдещите предизвикателства. Тъй като това е бюджет на солидарността, той трябва да служи за насърчаване на подобряването на жизнените стандарти в най- бедните региони в Европа и да подкрепя икономическото сближаване на най- слабо развитите региони в ЕС.

 

Реформиране на финансовите пазари, за да служат в бъдеще на реалната икономика, работни места и растеж:

 

Финансовите пазари разкриха истинската значимост на европейското сътрудничество за предотвратяване на колапса на банковата система и стабилизиране на пазарите. Действия, предприети в ЕС допринесоха за защитата на спестяванията на хората, на техните пенсии и домове. Независимо от това, финансовата криза разкри дълбоко вкоренени грешки в пазарната система, с които трябва да се справим, за да предотвратим появата на друга криза. Всички финансови играчи трябва да имат ясни отговорности, когато действат в нашите държави. Ние ще направим така, че в бъдеще, финансовите пазари да служат на реалната икономика, работните места и растежа.

 

 1. Опирайки се на разговори, които вече са се провели в ЕС и на глобално равнище, ние предлагаме да реформираме финансовите пазари чрез нови и по- добри правила. Регулацията трябва да обхваща всички финансови играчи. Нуждаем се от нов стандарт за прозрачност и откритост. Трябва да има задължителни изисквания спрямо капитала, ограничения за прекомерни заеми и лоши такива, за да се предотвратят прекаленото поемане на риск и дълговете. Нужни са и ограничения спрямо заплащането на изпълнителните кадри и техните бонуси, особено така, че приходите им да отразяват както загубите, така и печалбите. Необходими са нови правила, които да предотвратят конфликтите на интереси. Най- накрая, необходимо е да направим така, че работниците да имат пълно право на информация и консултация по време на всички вземания от финансови актьори, както и служителите, които плащат в пенсионни фондове да знаят къде и как се инвестират техните пари.

 2. Ние предлагаме да сложим край на всички данъчни убежища и отбягване на данъци в Европа и глобално, така че всички актьори на пазара да плащат полагащите им се данъци в страните, където оперират.

 3. Ние предлагаме да работим с всички наши глобални партньори за рефиорма на глобалната финансова архитектура, за да предотвратим друга поява на финансова криза.

 

Европейска стратегия за интелигентен зелен растеж и работни места:

 

Ние предлагаме Европейска стратегия за интелигентен зелен растеж и работни места, която ще създаде 10 милиона нови работни места до 2020 год.- като 2 милиона ще бъдат заети само в сектора за възобновяема енергия- и ще помогне да превърнем Европа в световен лидер в иновациите, нови зелени технологии и продукти. В ЕС, всички нива на управление могат да работят заедно, за стимулиране на интелигентния зелен растеж, особено чрез структурна реформа и фискална политика. Следните предложения ще бъдат основните елементи на нашата стратегия:

 1. Превръщането на транспорта в Европа в най- ефективния, достъпен и най- малко замърсяващ. Това включва изграждане на по- конкурентни и достъпни високоскоростни железопътни мрежи между големите европейски градове и региони; скъсяване на въздушните маршрути чрез ново интегрирано въздушно пространство; превръщането на морския транспорт в по- чист и ефективен; и трансформиране на нашите градски транспортни системи. Кметовете социални демократи повеждат по пътя с нови градски схеми за мобилност за спестяване на време, разходи и по- малко замърсяване. Ние ще предложим европейско сътрудничество за размяна на най- добрите практики в тази сфера и за насърчаване на устойчива градска мобилност през Европа.

 2. Енергийната ефективност е един от най- добрите начини да се намалят сметките на хората за гориво и да се създадат нови работни места, например в слагането на изолация. Ние предлагаме активно сътрудничество между ЕС, правителствата, регионалните и местни власти, което да помогне на хората да се справят с растящите цени на горивото, като намалят консумацията си на енергия, влагат средства в подобряване на енергийната ефективност на техните домове и осигуряване на справедливи и отговорни цени и политики на енергийните компании спрямо техните клиенти.

 3. Значително увеличаване на инвестициите в проучвания, развитие и иновации ще бъде съществено за нов интелигентен зелен растеж и нашия дългосрочен просперитет. В момента, САЩ харчат 1,5 пъти повече отколкото целия ЕС заедно. Европа трябва да ги настигне и да ги поведе.

 4. В една глобална икономика, инвестициите в образование са фундаментални за растежа и за разкриването на по- добре платени и по- качествени работни места. Ние предлагаме да установим Зелена програма на способностите, която да бъде финансирана от текущия бюджет на ЕС и която да обучава работници в Европа за „зелените" работи на бъдещето, като например в сектора за възобновяема енергия. Ние също така ще работим за пълен и равен достъп до образование през целия живот, със специално внимание върху образованието „втори шанс" и обучението на тези, които не са завършили своето формално образование. Това може да се подкрепи от европейски, национални и регионални политики. Ние предлагаме да разширим финансирането в рамките на европейския бюджет, така че обменът в образованието и обучението да включва, например, чираци и по- възрастни хора, опирайки се на успеха на програмата Еразмус и предоставяйки на колкото се може повече млади хора възможността да учат в чужбина.

 

Осигуряване на работниците и бизнеса на облаги от икономическата трансформация:

 

 1. Ние предлагаме да помогнем на бизнеса в предвиждането на промените, причинени от изменението на климата и технологиите- по този начин запазвайки съществуващите и създавайки нови работни места- като в същото време помага на работниците да се преквалифицират, ако загубят работата си в следствие на тези промени. Това ще бъде направено особено чрез разширяване на Фонда за приспособяване към глобализацията на ЕС и трансформирането на финансирането в по- широко достъпно. Ние също така ще насърчим диалог с европейските работодатели, за да сме сигурни, че те ще изпълнят тяхната отговорност да предвидят промяната и да преквалифицират тяхната работна ръка.

 2. Ние ще подкрепим разкриването на нови работни места, като направим така, че бизнесът да има достъп до кредит за инвестиции и растеж, например, чрез Европейската инвестиционна банка. Ние също така ще подкрепим развитието на социалната икономика в Европа, която по настоящем включва например 5 милиона души, заети в кооперативи- чрез представянето на Европейски статут за сдружения, съвместни дружества и фондации.

 

Един нов европейски социален демократичен реформаторски дневен ред е съществен за разширяване на възможностите на глобализацията за всички граждани и за внасянето на положителна промяна в живота на хората.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

 1. Да осигурим на хората по- справедлив договор в една нова социална Европа

 

Без значение кои сме или къде сме родени, хората е Европа споделяме еднакви основни ценности относно вида общество, в което искаме да живеем: по- сигурна Европа, с високи жизнени стандарти, прилична работа и безопасна и чиста околна среда.

 

Съществуващите неравенства и новите глобални предизвикателства поставят нова тежест върху хората и създават риск от постоянно социално разделение в нашето общество: между децата на бедните и на богатите; между тези със стабилни и добре платени работи и тези с несигурни работи с лоши условия на труд; между ниско и високо образованите; между тези с достъп до интернет и тези, които нямат такъв; между имигранти и местни жители; между жени и мъже. Можем да се справим с тези неравенства, като съсредоточим европейското сътрудничество върху подобряване живота на хората в Европа. Ние трябва да насърчаваме по- добри политики, които да защитават най- уязвимите хора по време на икономическата рецесия.

 

Ние вярваме, че демокрацията и гражданските права в ЕС са решаващи за осигуряването на по- справедлив договор за хората. Гражданството, основано на права и отговорности, трябва да бъде включено като част от споделеното бъдеще на нашия континент. Ние искаме всеки, който работи и живее в Европа, да участва в решаването на своето бъдеще. Ние вярваме в овластяването на бъдещите поколения и в това да правим каквото можем, за насърчаването на политическо и обществено ангажиране. Ние вярваме в активните демократични допитвания и участие, така както вече показахме, допитвайки се до хората относно приоритетите на този манифест.

 

ЕС е основан върху права, недискриминация и зачитане на всеки. Ние гледаме на разнообразието във всичките му форми- културно, езиково и религиозно- като едно от най- ценните предимства на Европа.

 

Европейската икономика също така е донесла много облаги за потребителите. Ние ще продължим да се борим за правата на потребителите в Европа, следвайки нашия успех от осигуряването на по- безопасна храна и играчки и по- евтини пътни и телефонни разговори. Като подобрим правата на потребителите и тяхната защита, ние можем да помогнем за изграждането на по- сигурна и справедлива Европа за нашите граждани.

 

Осигуряване на по- справедлив договор за хората:

 

 1. Ние предлагаме да търсим споразумение на Европейския пакт за социален прогрес, предлагайки цели и стандарти за национална социална и образователна политика, които да допринесат за борбата срещу бедността и неравенствата, както и за социалното и икономическо развитие на ЕС. Ние искаме социална помощ, базирана на нуждите, за всички пенсионирани, безработни или неспособни да работят, във всички европейски страни, за да гарантираме един достоен живот.

 2. Ние предлагаме да се включи клауза за социален прогрес в цялото европейско законодателство и да се изисква независима оценка за влиянието върху околната среда и социалния елемент, при изготвянето на ново законодателство, например когато е насочено към по- нататъшното либерализиране на пазарите. Ние предлагаме ЕС да провежда социален одит на своите политики за околната среда и енергията, да изгради мерки, които да предотвратят възможността тези политики да засегнат най- много най- бедните.

 3. Ние предлагаме да се установи европейска правна рамка за обществените услуги, която да гарантира универсален и равен достъп за гражданите, качество, местна автономия и прозрачност, така че европейските правила за конкуренция и бизнес да не се противопоставят на гражданските права. Социалните и екологични критерии при сключването на публични европейски договори, трябва да бъдат разширени и затегнати. Когато офертата застрашава да засегне жизнен обществен интерес- в сфери, като обществения транспорт или здравеопазването- трябва да бъде възможно да се прекрати предоставянето на определен вид услуги или стоки.

 4. Ние предлагаме Европейски пакт срещу „дъмпинга" на заплатите, поставяйки необходимостта от приличен минимум на размера на заплатите във всички страни от ЕС, който да бъде установен или в договор или чрез колективно договаряне и да се прилага както за работещите граждани, така и за работещите мигранти.

 5. Ние предлагаме да предотвратим нечестната данъчна надпревара, така че да защитим финансирането на социалните държави в Европа.

 6. Ние предлагаме да действаме за превенция на експлоатацията на работниците и за засилване на техните права на информация, консултация и колективно договаряне. Ние не можем да приемем неясноти относно правата на работещите и колективните споразумения. Ето защо, неотдавнашни решения на Европейския съд, засягащи правата на работещите, вкл. случаят Лавал, правят необходимо подобряването на европейското законодателство. Следователно е много важно преразглеждането на Директивата на ЕС за командироването на работниците. Ние няма да приемем премахването на ограниченията за извънредно работно време.

 7. Ние предлагаме ЕС да изгради стратегия за правата на децата, за да се помогне за премахване на детската бедност.

 8. Ние предлагаме да установим Европейска харта за стажовете, да предоставим на младите, търсещи работен стаж, по- добри права и да направим така, че те да се облагодетелстват от един добър старт в професионалната сфера.

 9. Ние предлагаме да засилим индивидуалните и килективните права на потребителите, особено чрез предоставянето на нови права за колективни обезщетения.

 10. В светлината на застаряващото население и необходимостта от постигане целите за пълна заетост и равенство между половете, ние предлагаме ЕС да приеме цели за осигуряване на помощ за по- възрастните, по образец на тази, която вече се предоствя за отглеждането на деца.

Защита на гражданските права:

 1. Ние ще се погрижим демокрацията, прозрачността и отчетността да бъдат крайъгълните камъни на всички реформи в европейските институции. например, ние предлагаме да засилим прозрачността, като задължим всички лобисти и агенции за лобиране, да се регистрират- тях и тяхната дейност, вкл. и всичките си контакти с избрани представители, както и с държавни служители и други длъжностни лица.

 2. Ние се посвещаваме на това да осигурим законодателството на ЕС да зачита гражданските права, така, както са формулирани в Европейската харта за основните права и да се прилага правилно, особено чрез един хоризонтален анти- дискриминационен закон.

 3. Ние предлагаме да осигурим равно третиране на всички граждани на ЕС, без дискриминация, когато се придвижват през съюза, като приложим принципа на взаимно признаване на всички бракове, партньорства и родителски права, легално признати в една от страните- членки.

 4. Ние се застъпваме за това, да се даде на регионалните и местните власти по- голяма роля в европейските дела, която да отразява растящата им роля в прилагането на европейските политики и насърчаването на обсъждането на европейски въпроси на под- национално равнище.

 

 

 1. Трансформиране на Европа във водещата глобална сила срещу климатичните промени

 

Трябва да се заемем сега с климатичните промени, за доброто на нашите деца и внуци. Европейските и глобални действия сега ще струват 1% от световния БВП. Забавените действия ще струват 5-20% в загубено благосъстояние. А да не предприемаме нищо, това ще изложи живота на земята на риск. Следователно ЕС трябва да поеме лидерството за постигането на ново глобално споразумение за климата за периода след 2012, което да следва Договорът от Киото.

 

Успешно провеждане на международни преговори за глобално споразумение за климата:

 

 1. ЕС трябва да поеме лидерството в едни международни преговори за постигане на споразумение за глобална цел- намаляване на емисиите с 30% до края на 2009. Всички развити и възникващи икономики, вкл. САЩ, Китай и Индия, трябва да се включат към това споразумение. Ние сме ангажирани за един глобален подход, основан на солидарността и с развити страни, заставащи на чело.

 2. Ние предлагаме да увеличим подкрепата на ЕС за развиващи се страни, за борба и адаптация към климатичните промени. ЕС трябва да осигури масивен трансфер на технологии, за да направи така, че тези страни да могат да се борят с бедността и да се развиват икономически без да влошават глобалното затопляне.

 3. Следвайки инициативите, подети от европейските социал- демократични правителства, ЕС трябва да поеме лидерството в установяването на един глобален форум за енерегия и развитие, който да събере всички нации в света заедно, за определянето на дългосрочна визия за енергия и устойчиво развитие на планетата.

 

Повеждане чрез пример- по- амбициозна политика за ЕС за енергията и климата:

 

 1. Ние предлагаме да представим една подробна директива на ЕС за климата, която би направила така, че целите и действията във всички онези сектори, които не са обхванати от съществуващите закони- за енергия, замеделие, храни, строене и транспорт- да се комбинират така, че да позволяват на Съюза да достигне общите си цели за емисиите. Всичкото останало законодателство, засягащо климата, също трябва да бъде адаптирано, за да посрещне целта за 30% редуциране на емисиите, щом се постигне глобално споразумение. Нужни са действия във всеки сектор, ако искаме да намалим емисиите по един ефективен начин.

 2. Ние предлагаме да изградим Обща европейска енергийна политика, основаваща се на устойчивост, енергийна сигурност и независимост, диверсификация на енергийните източници и солидарност между страните- членки в случай на енергийна криза. ЕС трябва, например, да увеличи наличността на възобновяеми източници на енергия, като застане на чело в изграждането на Високо волтова мрежа за пренос на електричество за транспортиране на офшорна вятърна енергия от Северозападна Европа и слънчева енергия от Южна Европа (и Северна Африка).

 3. Защитата на околната среда както и качеството на храната и сигурността, трябва да залегнат в сърцето на общите политики на ЕС за земеделския сектор и бъдещето на селската част на Европа. Биогоривата могат да помогнат за намаляване на емисиите в транспорта, но това не трябва да става за сметка на европейската и глобална хранителна продукция, защитата на околната среда или биоразнообразието. Директивата на ЕС за биогоривата трябва да бъде ревизирана, така че да осигури спазване на тези принципи.

 4. Всяка страна- членка трябва да реши дали да използва атомна електроенергия. Отчитайки обаче важността на ядрената сигурност за всички европейски страни, мониторингът на съществуващите и новите атомни електроцентрали трябва да се координира на европейско равнище.

 5. ЕС трябва да рационализира местонахождението на своите институции така, че да намали влиянието върху околната среда, причинено от факта, че има институции, разположени в повече от една държави. Там, където е уместно, страните- членки трябва да бъдат подходящо компенсирани, като част от този процес, например чрез географско разпределение на нови европейски агенции.

 

Един нов европейски социален демократичен дневен ред е важен за повеждането на глобална борба срещу климатичните промени.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

 

 1. Борба за равенство на половете в Европа

 

През последните години беше постигнат значителен прогрес към постигане на реално равенство между жени и мъже, най- вече поради усилията на социалистите, социал- демократите и прогресивните демократи в партньорство с прогресивните женски организации.

 

Има, обаче и съществуващи различия: жените все още получават средно 15% по- малко от мъжете за една и съща работа; много по- вероятно за тях е да бъдат безработни, обезкуражени от липсата на подходяща работа при излизането на трудовия пазар или да работят за по- ниско заплащане, на работа с по- ниско качество на труда или на почасова работа.

 

Милиони жени по света все още са изправени пред експлоатация и нарушаване на техните права под формата на трафик на хора, домашно насилие и други злоупотреби.

 

Все още, повече от половин век след като са придобили право да гласуват и да се кандидатират на избори в Европа, жените в политиката са твърде малко.

 

В някои части на Европа, мъжете почти нямат никакви права за отпуска по бащинство, когато се родят децата им. Жените често трябва да избират между това да имат деца и да преследват кариерата, която желаят. Работещите семейства изпитват трудности при балансирането между професионалните и личните отговорности. Ние можем да променим това: онези европейски страни, които са направили най- много за увеличаване правата и възможностите на жените, в момента имат най- високи пропорции на жени, като работна сила и най- високите нива на раждаемост. Ние също така сме водили безмилостни акции за увеличаване на местата за грижа за деца в Европа, като в резултат се създадоха (X) нови места през последните няколко години в страните, където ние управляваме.

 

Ние ще продължаваме да се борим със стереотипите, засягащи пола, и вярваме, че укрепването правата и възможностите на жените и ще донесе значителни икономически, социални и демократични ползи за всички европейски граждани.

 

Превръщане равенството на половете в реалност за всички:

 

 1. Ние предлагаме да създадем Европейска харта за правата на човека, да подобрим правата и възможностите на жените в ЕС на социалната, икономическата и политическата арени.

 2. Ние предлагаме да представим подобрени права на мъжете и жените за отпуска по бащинство/ майчинство в Европа.

 3. Ние ще организираме акции за равно политическо представителство на жените и мъжете във всички органи за вземане на решения на европейско равнище. Ние ще организираме акции за равно разпределение между половете в Европейската комисия и Европейския парламент и ще призовем за създаването на пост на Европейски комисар по равенството на половете.

 4. Ние ще работим за подкрепата на родителите, така че да могат да балансират между техните отговорности по отглеждането на децата и професионалните такива. За да подкрепим тази цел, ние предлагаме страните- членки да достигнат съществуващата цел на ЕС за 33% покритие на разходите за отглеждането на деца от 0-3 години и 90% покритие на разходите за деца от 3 години до училищна възраст, както и да приемат допълнителни качествени цели на ЕС за грижата за децата.

 5. Ние ще поведем борба за заличаване на разликата в заплащането, нещо, което е жизнено необходимо за подобряване на жизнените стандарти, борбата с бедността и увеличаването на икономическия растеж.

 6. Ние ще насърчим и подкрепим жените- предприемачи, учени и изследователи да разширят своите възможности.

 7. Ние ще осигурим и насърчим сексуалните и репродуктивни права на жените в ЕС.

 8. Ние предлагаме да се засилят европейските усилия за премахване на трафика и сексуалната експлоатация, чрез по- тясно съдебно и полицейско сътрудничество.

 9. Ние предлагаме да насърчим и подкрепим ЕС и страните- членки в техните усилия да спрат домашното насилие и насилието, произтичащо от разликата в пола, вкл. това, извършено срещу жени от етническите малцинства, чрез всякакви подходящи програми и средства на ЕС.

 

Един нов европейски социален демократичен дневен ред е важен за да продължи работата, която вече сме направили за стартирането на инициативи за равенство между половете, които да помогнат както на мъжете, така и на жените.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

 1. Изработване на ефективна миграционна политика за Европа

 

Миграцията е едно от ключовите предизвикателства пред страните- членки на ЕС. Европейските социалисти, социал- демократи, работническите и прогресивните демократични партии са ангажирани да разрешат този проблем въз основа на нашите ценности за справедливост, демокрация, човешки права и солидарност.

 

Ключовите предизвикателства включват борбата срещу нелегалната миграция и трафика на хора, осигуряването на справедлива политика за предоставяне на убежище за тези, които са обект на преследване, постигане на справедлива и отговорна миграция- основаваща се на европейските нужди от работна ръка и правата на мигрантите- и позволяваща на мигрантите да се интегрират в новите общности с равни права и отговорности.

 

Ние разбираме тревогите на хората, свързани с миграцията. Това е една от причините да искаме реформи. Отговорът не е в гетата и ксенофобията, а в реални реформи, които да осигурят интеграция, да се борят с нелегалната миграция и трафика и да работят за създаването на по- добър живот за хората в по- бедните страни извън Европа.

 

Ефективно управление на миграцията:

 

 1. Ние предлагаме да установим общи стандарти за легална миграция в ЕС, основаваща се на солидарност в пълно зачитане на суверенитета на страните- членки сами да решават за нивата на миграция и подбора.

 2. Ние предлагаме да установим Европейска харта за интеграцията на мигранти, основаваща се на равни права и отговорности и взаимно зачитане, които трябва да бъдат тясно координирани с политиките, управляващи приемането на мигранти. Ние искаме интеграционна политика, която установява един продължаващ процес, който да включи в себе си гражданство и представителност, както и права и задължения за всички граждани. Специално внимание трябва да се обърне в интеграцията на жени, млади хора и ромското население в Европа. Следователно ние предлагаме да насърчим действия на подходящите равнища (местно, регионално, национално или Европейско), такива като езиково или културно обучение, които подкрепят пълната интеграция на мигранти в новите общности.

 3. Ние предлагаме да увеличим европейските усилия за борба с нелегалната миграция чрез обща Политика за контрол на външната граница, подобрено сътрудничество за борба с трафика на хора посредством криминални мрежи и партньорски споразумения с трети страни, включително процедури за повторно приемане.

 4. Ние се ангажираме да заздравим сътрудничеството с трети страни (включително и по процедурите за повторно приемане), за по- ефективно управление на миграцията, докато насърчаваме икономическо и социално развитие в тези страни. Ние предлагаме да задълбочим съществуващите механизми и да създадем нови, за да компенсираме развиващите се страни за източването на мозъци, от което те страдат в ключови сектори, поради миграцията в ЕС.

 5. Ние подкрепяме установяването на Обща политика за предоставяне на убежище, основана на справедливи правила за тези, които са обект на преследване и на правилата за международните права на човека и споделяне на бремето между страните- членки на ЕС.

 

Миграционната политика е преди всичко проблем от компетенцията на националната държава, но за една ефективна миграционна политика европейското сътрудничество е съществено. Това може да бъде постигнато единствено с едно силно прогресивно мнозинство в Европа.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

 

 1. Засилване ролята на Европа като партньор за мир, сигурност и развитие

 

ЕС трябва да бъде водач в засилването на мира и устойчивото социално и икономическо развитие по света, като крайъгълни камъни на сигурността на хората. Гражданите все още са изправени пред заплахи в днешния несигурен свят. Страните- членки на ЕС трябва да работят по- тясно заедно, за да осигурят сигурността на нашите държави и хора. Ние вярваме, че Европа се нуждае от един по- силен общ глас, за да изгради по- добро бъдеще за нашите граждани и за планетата. Ние трябва да работим заедно за партньорство и мир и да премахнем бедността, като сме солидарни с хората по света.

 

Европа вече е активен глобален играч, но ние трябва да увеличим нашето влияние и въздействие. Ако се провалим, страните- членки на ЕС ще станат все по- несъстоятелни в световните дела. Днешните институции за глобално управление доказаха, че са зле адаптирани към новите глобални предизвикателства. Следователно, ние трябва да поемем лидерството в реформирането на глобалното управление- в партньорство с новата демократична администрация в САЩ- на основата на засилен многостранен подход на сътрудничество.

 

ЕС трябва да засили разрешаването на конфликти, мироподдържането и хуманитарните усилия в кризисни зони и да изгради капацитет за подпомагане на страните след граждански или екологични кризи. Ние трябва да премахнем корените на конфликтите и тероризма по света. Политиката на развитие в бедните, развиващи се държави, трябва да бъде целенасочена, иновативна и да се основава на включването на обикновените хора. Тя трябва особено да подкрепя важната роля на жените, като двигател за развитието на тези страни, например чрез разширяване достъпа до схеми за микрокредитиране.

 

Насърчаване на мир и сигурност:

 

 1. Ние предлагаме ЕС все повече да работи за превенция на конфликтите, разрешаване и следконфликтно управление извън границите си, чрез подобряване общия капацитет на европейските държави и споделяне бремето на мироподдържащите мисии, в рамката на ООН в кризисните зони.

 2. Ние предлагаме да засилим полицейското и съдебно сътрудничество, както и сътрудичеството в сферата на сигурността в борбата с наркотиците, престъпността и тероризма. Борбата с тероризма трябва да бъде приоритет на приоритетите за ЕС, в рамките на закона и без засягане на фундаменталните свободи. Ние ще продължим да насърчаваме една обща европейска политика в тази област, включително и пълното прилагане на Европейската стратегия срещу тероризма и подкрепата за специалния представител на ЕС.

 3. Ние предлагаме да направим така, че ЕС да установи съгласувани инструменти за превенция на катастрофи.

 4. Ние предлагаме да засилим европейските усилия в полза на международното обезоръжаване, вкл. укрепване на международните споразумения за контрол и неразпространение на въоръжението, както и да направим Кодекса за поведение при износ на оръжие на ЕС по- рестриктивен и прозрачен. Ние искаме свят без ядрени оръжия.

 5. Ние предлагаме ЕС активно да насърчи едно Обединение на цивилизациите чрез ООН, засилвайки диалога и партньорството между хората и културите, като средство за укрепване на световния мир и сигурност.

 6. Ние предлагаме да увеличим сътрудничеството в сферата на отбраната между страните членки, без това да повлияе на характеристиките на техните политики за отбрана и сигурност. Новата европейска инициатива за отбрана трябва да бъде изградена в сътрудничество с НАТО.

 7. Ние подкрепяме реформата на ООН, особено ССООН, както и ревизията на процеса за вземане на решения, мандата и функционирането на СТО, Световната банка и регионалните банки и МВФ.

 8. Ние ще насърчим мораториум за прилагането на смъртното наказание в ООН.

 

Насърчаване на партньорство:

 

 1. Ние вярваме, че бъдещето на Западните Балкани е свързано с ЕС, със стабилност, носеща просперитет и сигурност. Ние приветстваме разговори за членство на Хърватска, след като всички критерии за членство са изпълнени, и подкрепяме старта на преговорите за членство с всички останали държави от Западните Балкани. Ние вярваме, че ЕС не е „Клуб на християните"; той зачита фундаменталните права на всички хора, както и подкрепя мултикултурната и мултирелигиозна природа на европейските общества. Ние подкрепяме процес на преговори с отворен край с Турция, въз основа на ясни критерии, и вярваме, че и Турция и ЕС трябва да изпълнят съответните ангажименти.

 2. Стаблиността на съседните на ЕС държави е също толкова важна, колкото и разширяването. Ние искаме да укрепим партньорството на ЕС с неговите съседи. Ние предлагаме създаването на Черноморски съюз и Източно партньорство за засилване на сътрудничеството с източните ни съседи. ЕС също така трябва да провежда структуриран диалог с Русия, по въпроси, включващ демокрацията, правата на човека, енергийната сигурност и по- тясното сътрудничество, включително и новата Регионална Прибалтийска инициатива.

 3. Ние ще продължаваме да подкрепяме засилването на Евро- Средиземноморските отношения, за насърчаване на икономическо и социално развитие, основаващо се на човешките права и демокрацията. Нещо повече, ние искаме ЕС да играе активна роля в разрешаването на конфилкта в Средния Изток- с цел да се постигне двустранно решение между Израел и Палестина- вкл. и чрез впрягане усилията на международната общност.

 4. Ние предлагаме да насърчим и подкрепим регионалната интеграция и процесите на развитие в други части на света и да надграждаме над съществуващите споразумения за сътрудничество.

 5. Ние ще продължим да изграждаме силно трансатлантическо сътрудничество с новото демократично ръководство на САЩ.

 6. Ние вярваме, че отношенията с Китай и Индия трябва да поощрят подобряване на човешките права, социалните и екологични стандарти успоредно със задълбочаване на търговските отношения.

 7. Ние предлагаме да подновим Стратегията Африка- ЕС за заздравяване на отношенията, разрешаване на общите предизвикателства и подкрепа на дългосрочното развитие на Африка.

 

Премахване на бедността:

 

 1. Мандатът на ЕП 2009- 2014 почти съвпада с оставащата времева рамка за постигането до 2015 г. на Целите на хилядолетието на ООН. Досега прогрес е отбелязан предимно в районите на висок растеж в Азия, особено Китай, докато Африка все още страда от пагубните ефекти на крайната бедност. Повишаването на цените на горивата и храните също подкопава на много места постигнатия досега прогрес. Ние ще използваме този парламентарен мандат да засилим усилията за достигане на целите до 2015 година. Необходими са нови, иновативни източници на финансиране, в добавка на ангажиментите за доставяне на европейски помощи- особено отдаването на 0.7% от БНП за политика на развитие- по по- координиран, продуктивен и целенасочен начин. Ние подкрепяме децентрализираното сътрудничество в Европейската политика за развитие, вкл. приносът, който може да бъде направен от европейските местни власти. Ние ще подкрепим установяването на Европейски доброволчески хуманитарен корпус.

 2. ЕС трябва да подкрепи многостранната търговска система, така че да облагодетелства развиващите се страни в Кръга от преговори за развитие «Доха» на СТО и да осигури по- справедливо вътрешно разпределение на облагите от отворената търговия, както и да гарантира по- добри социални и екологични стандарти.

 3. Ние предлагаме да отговорим на глобалната хранителна криза, като работим за предотвратяването на по- нататъшни спекулации с цените на храната, чрез по- добра регулация на финансовите пазари и чрез изграждането на ново поколение политики за помощ и селскостопанска продукция.

 4. Ние ще работим за това всички споразумения за свободна търговия на ЕС да съдържат подходящи клаузи засягащи хората, околната среда и социалните права.

 

Един нов европейски социален демократичен реформаторски дневен ред е съществен за засилването ролята на ЕС като партньор за мир и развитие, в интерес на нашето собствено бъдещо развитие и сигурност, както и на солидарност с други страни и хора.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.

 

 

 

**************

 

Направете така, че вашият глас да има значение през юни 2009

 

В тези европейски избори, всеки глас на всеки гражданин ще има значение. Мъжете и жените в Европа са изправени пред избор на един прогресивен ЕС, в който страните- членки работят заедно за справяне с предизвикателствата, които стоят пред нас, в интерес на всички хора в Европа или на един консервативен ЕС, който оставя бъдещето на нашите страни и хора в ръцете на пазара.

 

Но за да направим широкомащабните прогресивни реформи, които поставят хората на първо място и са съществени за осигуряване на бъдещото благосъстояние на европейските граждани и общество като цяло, ние се нуждаем от силно прогресивно мнозинство в Европейския парламент. Ние социалистите, социал- демократите, работническите и демократичните прогресивни партии работим за създаването на мнозинство, за да осъществим манифеста на нашите хора- нашите шест приоритета за реформа за една прогресивна Европа:

 

 1. Заздравяване икономиката и предотвратяване на нови финансови кризи

 2. Осигуряване на по- справедлив договор за хората в една нова социална Европа

 3. Трансформиране на Европа във водещата глобална сила срещу климатичните промени

 4. Борба за равенство на половете в Европа

 5. Изработване на ефективна миграционна политика за Европа

 6. Засилване ролята на Европа като партньор за мир, сигурност и развитие

 

Ние изслушахме хората на широкомащабни публични консултации за нашите приоритети. Сега възнамеряваме да действаме по посока на това, което сме чули, въз основа на предложенията, дефинирани в този манифест на хората. Заедно, ние сме сила на промяната и можем да я постигнем.

 

Ние можем да изградим едно по- справедливо общество, като поставяме на първо място хората.

Нека през юни 2009 да поведем Европа по нов път.