NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

ИЗМЕРЕНИЯТА НА МОРЕТО

Самотна вълна на брега на морето.

Утринна светлина. Тишина.

Затварям очи за да видя морето,

Вода и сол,

Море от несбъднати неща.

Морето е и не е.

Явява се като сън,

Изчезва като залез.

Ето го миналото,

Като море без кораби

По което се носят само сенки

На отминали премеждия.

Какво дълбоко неспокойствие, какво желание по друго нещо!

Което е ни хора, ни извори, нито градини,

Може би е другата размерност на морето.

Кое е посланието на морето?

Нещо което чувстваш, нещо без име.

Остави морето да те носи,

Където то поиска.

Прелитат чайки,

Морето остава неподвижно.

Морето няма форма,

То само изпълва празните пространства,

До най-тънките гънки,

Също както любовта.

Как търся дъното,

Когато те целувам,

И не го намирам.

Море. Слънцето угасва.

Хиляди целувки са останали

Преди да е паднала нощта.

Създавам моят свят отново,

И гледам как морето създава своя.

Мъдростта на морето е

Да очаква спокойно

И да е огромно.

 

 

 ИЗМЕРЕНИЯТА НА МОРЕТО

 

Самотна вълна на брега на морето.

Утринна светлина. Тишина.

Затварям очи за да видя морето,

Вода и сол,

Море от несбъднати неща.

 

Морето е и не е.

Явява се като сън,

Изчезва като залез.

Ето го миналото,

Като море без кораби

По което се носят само сенки

На отминали премеждия.

Какво дълбоко неспокойствие, какво желание по друго нещо!

Което е ни хора, ни извори, нито градини,

Може би е другата размерност на морето.

 

Кое е посланието на морето?

Нещо което чувстваш, нещо без име.

Остави морето да те носи,

Където то поиска.

Прелитат чайки,

Морето остава неподвижно.

 

Морето няма форма,

То само изпълва празните пространства,

До най-тънките гънки,

Също както любовта.

Как търся дъното,

Когато те целувам,

И не го намирам.

Море. Слънцето угасва.

Хиляди целувки са останали

Преди да е паднала нощта.

 

Създавам моят свят отново,

И гледам как морето създава своя.

 

Мъдростта на морето е

Да очаква спокойно

И да е огромно.

 

Калин Николов Коев, Сантандер, 2019.