NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Exposition of Traditional Ceramics for Ikebana at the Days of Eastern Art and Spirituality in Sofia

Issue
46 (2019) Editor: Antoaneta Nikolova; A special issue based on a workshop in the frame of a project under MSCA, EC, H 2020, Grant No 753561
Section
Рецензии
Author
Prof. Georgi Georgiev, Department of Porcelain and Glass Design, Faculty of Applied Sciences, National Academy of Art, Sofia
PDF format
Download article in PDF format

 

Експозиция на традиционна керамика за икебана в Дните на източното изкуство и духовност в София

/рецензия на творческа изява/

В периода 5-7 юни 2019 г. в Центъра за източни езици и култури, СУ „Св. Климент Охридски” се състояха Дните на източното изкуство и духовност в София. Събитието се организира за първи път в рамките на проекта на доц. д-р Антоанета Николова „Възприемане на Източната духовност в Европа”, Лайпцигски университет, Германия/Югозападен университет, България, и е финансирано по Програма „Мария Склодовска-Кюри”, Хоризонт 2020, Европейска комисия. Своеобразен акцент в изключително богатата културна програма беше уъркшопът по икебана и експозицията на традиционна керамика за икебана.

Председателят на Сдружение за икебана „Кагецу” Мария Кеменчеджиева и негови членове запознаха присъстващите с основните принципи, стилове и традиции на това оригинално японско изкуство, след което проведоха творческа работилница. Курсистите имаха възможност да аранжират своите първи самостоятелни композиции с цветя в традиционни за икебана керамични съдове, изработени от Иван Влаев, председател на Националната занаятчийска камара, и д-р Васил Харизанов, преподавател по Техника и технология на керамиката и стъклото в Националната художествена академия. Тяхното партньорство спомогна за създаването на серия уникални съдове за икебана, изработени ръчно от И. Влаев с висок професионализъм и усет към формата, и декорирани с авторски керамични глазури на В. Харизанов.

Вниквайки в същността на изкуството икебана, стана ясно, че керамичните съдове, изработни от Иван Влаев и д-р Васил Харизанов, са не само подложка, а неразривна част от изграждането на композицията, ключов елемент от нейния оригинален дизайн. За тях в не по-малка степен важат основните естетически принципи, заложени във философията на стила „нагейре” в икебана, характеризиращ се с пестеливост на изразните средства и линиите, простота, асиметрия и изчистеност на формата. Внушението идва от аранжирането на цветята, а керамиката, която най-често е висок цилиндричен съд, се явява своеобразен акцент в общата композиция. Декоративните глазури на д-р Васил Харизанов впечатляват както със своята сурова и семпла красота, така и с красотата на меките пастелни преливащи тонове, предавайки автентичен щрих на керамичните съдове. Може да се каже, че те не само са повлияни, но до голяма степен са и пропити от естетическите принципи на дзен будизма, оказал силно влияние върху този стил в икебана. Керамичните съдове носят върху себе си отпечатъка на времето или онова качество, което на японски се нарича „саби” – смекчени от времето цветове и форми, стари, износени или напукани предмети, достолепни в своята „антична възраст” и благородна улегналост, както и характеристиката „ваби”, олицетворяваща идеята за красотата на семплото,  единичното и асиметричното. Впечатление правят и ниските отворени съдове в черно и бяло, декорирани със специална напукана глазура тип „кракле”, предназначени за по-новия стил в икебана, т. нар. „морибана”, който е символ на свободата и отвореността към Запада.

Демонстрацията на изкуството икебана е естетическа церемония, чрез която се разкрива одухотворяващата сила на природата. Срещата на три толкова различни материи – растения, керамични съдове и глазурни покрития, доведе до едно наистина естетска наслада на посетителите.

Проф. Георги Георгиев,

катедра „Дизайн на порцелан и стъкло”, Приложен факултет

 

НХА, София

 

12.06.2019