NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Същност на партикуларизма в творчеството на Ортега-и-Гасет

В статията се обсъжда една от най-интересните и влиятелни доктрини на испанския философ и социален мислител Ортега-и-Гасет. Идеята за партикуларизъм му помага да анализира и да намери изход от кризата на испанската нация в началото на ХХ век. Подчертава се, че съществува очевидна аналогия между испанската криза преди сто години и кризата на Европейския съюз днес.В заключението се твърди, че социалната философия на Ортега и по-специално неговото учение за партикуларизъм трябва да се използва като методологически инструменти при нашите опити да анализираме и намерим правилните пътища за излизане от съвременната криза в ЕС.
Ключови думи: Ортега-и-Гасет, криза, партикуларизъм, маси, елит

Към публикацията »