NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Веберовият дух на капитализма - предвестник на рисковото общество. За кредитоспособния човек - „героят" на ранната и късна модерност

Кредитоспособният човек е истинският „герой“ на нашето време, но той не е откритие на съвременността. През 1905 г. бащата на социологията Макс Вебер "открива", че кредитоспособният индивид е носител на капиталистическия дух. "Духът на капитализма е кредитоспособната личност", пише Вебер в основния си труд "Протестантската етика и духът на капитализма" и признава, че истинските измерители и характеристики на духа на капитализма са били заложени през 18 век от един от бащите-основатели на САЩ, Бенджамин Франклин. В условията на късна модерност кредитоспособният човек отново има основна роля в нашето общество, считано за рисково, в съответствие с определението, дадено от Урлих Бек в „Рисковото общество - по пътя към една друга модерност“.

Ключови думи: Макс Вебер, дух на капитализма, рисково общество

Към публикацията »