NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 2 материала

Учението на В. И. Вернадски за ноосферата: наука или утопия?

Аbstract: The report presented the main ideas of V.I. Vernadsky, about the noosphere as a stage in the development of human culture (civilization). Reveals the internal contradictions of his concept - the pursuit of "naturalist" Vernadsky to perform scientific analysis of the formation and development of the "noosphere" as the highest stage in the geobiogenezis. Shows that even in shaping future socio-political implementations of noosphere society author manages to not leave the field of this analysis and does not pass into the field „philosophical and religious” utopianism.

Keywords: Noosphere, Science, Utopia.

Към публикацията »

Аспекти на киберсигурността в комуникационното общество

  • Автор: Доц. д-р Борис Манов, Иво Иванов, Петър Петров
  • Рубрика: Тема на броя
  • Брой: Виртуалното

В статията се обосновава тезата, че проблемите на киберсигурността са едни от най-важните проблеми на съвременнния свят. На основата на схващането на киберсигурността като постигането на такова състояние на обществото, при което то ще може да предотврати и отрази заплахите и да осигури превъзходство в изграждането и функционирането на виртуалното (кибер) пространството, се очертават главните аспекти, съдържанието и механизмите на киберсигурността на комуникационното общество.

The paper defends the argument that the problem of the cybersecurity is one of the most important problems of the contemporary world. Cybersecurity is defined as the possibility of a society to prevent and reject the threats in cyberspace. On this basis the main aspects, the nature and the mechanisms of the cybersecurity in the communication society could be identified.

Към публикацията »