NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Информационната политика и петата свобода - свободно движение на данни

Петата свобода е мотивирана като следствие от информационното общество и развитието на мобилните комуникации като възможност за премахване на бариерите пред трансфера на данни в областта на здравеопазването, сигурността, банковото дело и транспорта. Това изглежда изцяло в духа и посоката на европейската интеграция. Но тези 4 сфери имат различни регулации и засягат сектори на различни етапи на развитие, като най-чувствителните са гражданските свободи.

Някои европейски лидери смятат, че регулирането на трансфера на данни може да помогне за решаването на проблема с контрола върху новата миграция.

Въвеждането на петата свобода едва ли ще бъде решение, но би могло да облекчи контрола върху процесите, които протичат. Въпреки това би било трудно да се определи границата между публичната информация и личната база данни.

Ключови думи: пета свобода, информационна политика, миграция, лична база данни, Европейски съюз, мобилни комуникации

Към публикацията »