NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 3 материала

От интегрална екология към екологичен грях: социалното учение на папа Франциск от “Laudato si’” (2015) до Синода за Амазония (2019)

  • Автор: Ива Манова
  • Рубрика: Тема на броя
  • Брой: Natura et cultura

Статията разглежда грижата за земята и призивите към осъзнаване тежестта на екологичната криза като основни елементи в мисията на папа Франциск от началото на понтификата му. Екологичното учение на Франциск, което е част от социалното му учение, се анализира в два аспекта. Първо, търси се отговор на въпроса как се е формирал начинът на мислене на папа Берголио, кои са били големите интелектуални влияния, които е получил. Проследява се връзката на учението му с духовната традиция на Йезуитския орден и с южноамериканската традиция в теологията. Второ, като пример за отзвука, който намира учението, изложено в екоенцикликата “Laudato si’”, се вземат Синодът за Амазония, проведен неотдавна в Рим, и документите, публикувани от Отците, участвали в него.

Към публикацията »

Посланията на „зеления папа“: енцикликата „Laudato si'“ на папа Франциск и екологичният обрат в социалното учение на Католическата църква

Резюме: Статията представя в историческа перспектива екологичното етическо учение на папа Франциск, изложено в енцикликата Laudato si' от 2015 г. Проследяват се етапите в развитието на социалната доктрина на Католическата църква от края на 19. век насам, както й нейното проблематизиране и обогатяване от страна на представителите на теологията на освобождението.

Ключови думи: социалната доктрина на Католическата църква, теология на освобождението, папа Франциск, предпочитание към бедните, околна среда, екологична справедливост.

Abstract: The article presents Pope Francis' environmental ethical teaching, as explained in his 2015 encyclical Laudato si', in a historical perspective. It traces the development of the Catholic social doctrine through the twentieth century and the way in which it has been both questioned and enriched by some ideas developed in the context of the liberation theology movement.

Keywords: Catholic social doctrine, liberation theology, Pope Francis, option for the poor, environmental problems, environmental justice.

Към публикацията »

Византийските имигранти в Италия и ренесансовият спор за предимството на Платон или Аристотел

This essay presents the chronology and evolution of the famous Renaissance debate on Plato’s superiority over Aristotle and the historical figures who took part in it. It also aims to find arguments in support of the interpretative thesis sustained here, which is the following. The debate on Plato’s superiority over Aristotle was internal to the society of Greek exiled scholars in Italy and, as a consequence of this, its scope (in terms of duration, number of participants and influence on other philosophers) remained quite restricted.

Към публикацията »