NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Съвременна физика и Източна мъдрост

Тази статия представя някои общи изводи, които могат да се извлекат от постиженията на съвременната физика и които съответстват на древната източна мъдрост.
Разглеждат се концепциите за корпускулярно-вълновия дуализъм и т. нар. „колапс на вълновата функция“. Особено се подчертава потенциала им за създаване на нашата реалност.
Обсъждат се парадоксът на Айнщайн-Подолски-Розен, идеята за холографската Вселена и възможното съществуване на по-дълбоко „суб-квантово“ поле като основа и източник на „всичко, което е“.
Направен е извод, че това, което познаваме (възприемаме) като твърда, статична, детерминистична и постоянна реалност на изолирани същности, според съвременната физика е по-скоро флуидна, динамична, синхронична и променяща се реалност на взаимно свързани помежду си процеси, които са в постоянно взаимодействие и обмен на енергия и информация.
Накрая се изтъква, че между всички тези идеи и древната източна мъдрост може да бъде направен паралел.
Ключови думи: съвременна фидика, източна мъдрост, природа на реалността

Към публикацията »