NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 4 материала

Потенциалност и метафора (Един възможен „изместващ прочит" на разбирането на Ортега-и-Гасет за метафората)

Abstract: The aim of the present paper is to elaborate a "misreading" of Jose Ortega y Gasset's view on metaphors as an aesthetical possibility to escape from reality. Preserving the metaphorical tension in metaphorical action as a non-predetermined one will be taken into account in order with the conceptualization of the Aristotelian term dunamis. The term potentiality concerns infinity of speech as well as incompleteness of perception towards the things in the world. In addition, the problem of singularity appears here in relation with the metaphorical action.

Към публикацията »

Символно обозначеното социокултурно пространство в трансцендентално-логически план

In a Kantian perspective, it will be argued that symbols as indirect representations give a chance to throw light on metaphors in our social expeirence at the level of the so-called „critical ontologies“. We could consider certain key metaphors in order with the aim to express social and cultural dimensions of life in a proper way. The literal and philosophical development of such metaphors could play the role of possibility condition for symbolic generalizations. From a transcendental-logical viewpoint, these generalizations are comprehensible as basic elements of our fore-predicative experience.

Към публикацията »

Интензионалност, индивидуализиращи функции и гранични условия на интерпретация

Grasping of an individual internal structure as a part of some conceptual system implicitly or explicitly is based on the presupposition which could be called “thesis of intesionality” - the claim that our statements about the world are put within definite contexts of opinion, belief, knowledge, etc. In relation with the thesis in question the determination of intensions (analysed by Carnap in “Meaning and Synonymy in Natural Languages”) could be relativized in a proper way toward individual conceptual systems which comprise “individuating functions” (Hintikka) and which are defined on certain limitation conditions of interpretation.

Към публикацията »

Езиковите игри на Витгенщайн: трансцендентални контексти

Съгласно Витгенщайновите „Философски изследвания“, под „езикова игра“ следва да се разбира в разширен смисъл „цялото, състоящо се от езика и дейностите, с които той е преплетен“ (Витгенщайн 1988: 144). Това означава, че доколкото във всекидневния опит ние се натъкваме на ситуации, в които разбирането протича в нетематични и саморазбиращи се дейностни контексти, правилата за употребата на една дума не могат да бъдат откъснати от практическите правила на боравене със съответното нещо, което е референт на думата. Спецификата на имането-на-работа с предмети в един вече трансцендентален смисъл трябва да бъде разбрана и проследена посредством пред-предикатни структури. Но това съвсем не е безотносително към езиковите игри в специфичния за Витгенщайн смисъл, доколкото в структурно отношение дейностите, които обичайно извършваме, се явяват контекст или практическо условие за възможност за протичането на една определена езикова игра и в последна сметка условие за достигане до правилно (в този контекст) разбиране на думи и изречения.

Към публикацията »