NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Исторически корени и съвременни тенденции в изследването за изкуствен интелект и защо той се нуждае от процесуален подход

Философията на изкуствения интелект (AI) е известна тема, която се изучава от близо век. Темата започва с Тюринг инеговия мисловен експеримент. Тестът на Тюринг е продължен от Сиърл и неговият експеримент с китайската стая и е изследван от
множество други философи и учени. Съвременната технология се развива с експоненциална скорост и не показва признаци на застой. Тя става все по-важна в ежедневието ни. Ако продължим да мислим в тази посока, можем да си представим близко бъдеще, където представители на изкуствения интелект и хора си взаимодействат чрез човешкия език. Дднес вече имаме разпознаване на реч в мобилните ни телефони. Умните ни машини стават все по-интелигентни и вероятно скоро ще са способни на проста мисъл. Има реална нужда от нов метод, нова философия, за да се отговори на въпросите на съвременния свят. Според мен тези отговори могат да се получат чрез сътрудничество между философията на изкуствения интелект и философията на процеса.
Тази статия има за цел да очертае някои исторически и съвременни предпоставки за разработването на нова философска методология за справяне с въпроса за изкуствения интелект. Изследвани са историческите основи на мисленето за изкуствения интелект, като се започне от античността, премине се през епохата на Романтизма и се стигне до наши дни. Тук са някои от най-актуалните теми през 2017 г., както и позициите на изтъкнати учени, технолози и компютърни специалисти. Във втората част на статията са представени някои от съвременните тенденции във философията на изкуствения интелект; разгледани са въпросите защо класическите философски методи вече не работят толкова добре при изследване на проблемите, какво им липсва и как биха могли да бъдат допълнени. В третата част се предлага подходът на философията на процеса като най-подходящ за съвременната ситуация. По-нататък се обсъжда известният основател на философията на процеса, математикът и философ Алфред Уайтхед, както и някои от неговите възгледи, които имат отношение към настоящата тема. Някои позиции на съвременните философи, такива като Уилям Джеймс, които подкрепят възгледите на Уайтхед, се разглеждат като част от изследването на новата философска методология на изкуствения интелект.
Ключови думи: философия, изкуствен интелект, AI, философия на изкуствения интелект, философия на процеса, прагматизъм, епистемология, онтология, Алфред Уайтхед, Уилям Джеймс, Маргарет Бодън, Джон Сиърл, Веселин Петров.

Към публикацията »