NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Медии и гражданска образованост – перспективи и актуални проблеми

Статията разкрива взаимовръзките между медиите, гражданското общество и гражданската образованост през призмата на функциите на медиите и актуалното им състояние. Анализира ролята на медийната грамотност като част от програмата по Гражданско образование в България. В този смисъл, статията цели да изведе някои теоретични ракурси в осмислянето на обществената отговорност на медиите за гражданска образованост на младите хора.
Ключови думи: медии, медийна свобода, гражданско образование, гражданска журналистика, граждански медии, комуникации

Към публикацията »