NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Тяло и девиантност

В това изследване (с отворен край) човешкото тяло се разбира като отправна точка на всякакви не-телесности, чрез които образуваме социокултурното пространство, живеещо сякаш „свой собствен” живот през различни телесни практики. Това, което се има предвид е, че културата, най-общо разбрана, може да съществува единствено през телесности. Културата обаче е и нещо повече: въпреки че има началото си в локалните телесни практики на група индивиди, тя има претенцията да се издига до ранга на едно универсално смислово поле, изразяващо „човешкото”; до оптика, през която светът да бъде наблюдаван; и следователно до „нещо”, с което самите тела да се съобразяват. Затова културата и тялото общ-уват, маркирайки се взаимно, удържайки се в сравнително строги определености. Обаче основният патос на изследването си остава девиантното тяло, отдалечаващо се от нормативните очертания, въвеждайки множество проблеми около „идентичността”.

Ключови думи: Тяло, Девиантност, Култура, Морал, Идентичности

Към публикацията »