NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Философия на любовта като път към божественото: щрихи от от “Руският Ерос”

Abstract: The paper describes some Russian philosophical interpretations of love /at the end of 19th and the beginning of 20th century/ as a sacral phenomenon and notion, a way towards God. The philosophical-anthropological approach of those authors analyzes love as metaphysical relation between man and woman, human being and nature, human being and society, human being and God.
Keywords: love, man, woman, God, society, nature.

Към публикацията »