NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Изследване качествата на обществото, влияещи на радикализацията и тероризма

Abstract: The article presents the political and psychological analysis of the problem of the terrorism in view of the threats to national security. Solving this problem should not be done by military means and methods, and through understanding and elimination of psychological and political reasons for his birth.

Keywords: terrorism, national security

Към публикацията »