NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 6 материала

Хомосексуализмът в България. Част I

В статията се прави анализ на реалното развитие на хомосексуализма и отношението към него в България в периода, наречен „социализъм“, и в периода след 10 ноември 1989 г. Анализират се основните причини за промени в политиката спрямо хомосексуализма, както и основните показатели за тези промени. Взема се отношение по редица идеологизирани и манипулативни твърдения, претендиращи за научност.

Към публикацията »

Българските политици и Мрежата

This article analyzes the activity of Bulgarian politicians on the web, their skills to use new technologies in their political activity.

Към публикацията »

Женската политическа амбиция

Резюме
В статията се правят се разглеждат различни фактори, обуславящи степента и формите на женската политическа амбиция: социализационният процес, който налага определени роли на жената; политическите партии и държавните институции; интересите на различни социални прослойки от развитие или затормозяване на женската политическа амбиция.

Summary
In this paper are made some conclusions about the women ambition to be political informed, to participate actively in the political life, to make political career. Some factors are analyzed: the socialization process, the political parties’ and state institutions’ behavior, the interests of some influential social groups in the society.

Към публикацията »

Езикът като отражение на дискриминацията и основание за дискриминация

Последните два века от човешката история, особено годините след Втората световна война, се характеризират с нарастващо участие на жените в сферата на платения труд. Това обаче не води винаги до съответстващи на образователния и трудовия им капацитет професионални позиции и трудов статус. Еманципацията на жената се оказа дълъг, труден и много противоречив процес.

Част от задържащите процеса причини трябва да се търсят в някои обективни различия между мъжете и жените, криещи се в техните биологически особености и мисии в обществения живот. Например в единствената /поне засега/ възможност жената да ражда деца. Или в различията от гледна точка на тяхната физическа сила. И тези различия ще продължават да бъдат причина и повод за известни специфики в развитието на мъжа и жената, в техните трудови функции.

Друга част от причините обаче опира до властовите позиции в обществения живот. До нежеланието на повечето работодатели да се лишат от такъв ефективен начин да печелят повече. До нежеланието на повечето представители на така наречения „силен пол” да се лишат от редица властови ресурси, от доминиращата си позиция в сферата на платения труд, от привилегированата си позиция в сферата на семейния бит и отглеждането на децата.

Причина за дискриминацията е и известна инерция в общественото съзнание, която пречи за осъзнаването на редица обществени явления, техния смисъл и обществена роля.

Към публикацията »