NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 4 материала

Идентичност в епохата на Уеб 2.0: бележки върху понятието лайфстайл

В текста понятието лайфстайл се разглежда като техника за изграждане на идентичност, в която се отразяват както моделите на поведение и начините за разказване на Аза, така и властовите механизми в съвременното общество. Статията проследява накратко дефинициите за лайфстайл, след което се фокусира върху специфичните му характеристики в дигиталната епоха.
Ключови думи: лайфстайл, идентичност, контрол, дигитална епоха

Към публикацията »

Инфодемия, фалшиви новини и постистина

  • Автор: Силвия Маргаритова Петрова, Югозападен университет „Неофит Рилски“, e-mail: petrova.silvia@abv.bg
  • Рубрика: Подиум
  • Брой: Философски годишнини

В текста се прави преглед на някои от ключовите дефиниции на понятията фалшиви новини и постистина и се анализира връзката им с пандемията Covid-19. Във фокуса на изследването са ефектите от негативното въздействие на медиите в условията на криза – т.нар. инфодемия. В този контекст се разглежда един нов тип политическо поведение, който акцентира върху емоционалните реакции (предимно негативни), вместо върху разумното търсене на решения.

Към публикацията »

Политика на постистината и бежанци: един български медиен пример

Резюме: Ерата на социалните мрежи, информационното изобилие и фалшивите новини ражда политиката на постистината - комбинация от емоционална аргументация, лъжи, измишльотини, сензации и премълчаване на важните теми. Текстът ще се опита да проследи механизма на функциониране на постистинната политика през медийния образ на бежанците в България.

Ключови думи: постистина, фалшиви новини, бежанци, медии, популярна култура

Към публикацията »

Постфеминизмът в ерата на Уеб 2.0

Postfeminism in the Age of Web 2.0
Abstract:
The text focuses on the public manifestations of female gender identity in the context of social network Facebook. The new myth of femininity in social networks includes mixture of new stereotypes about housework, “new age” practices, healthy life, technology and aesthetics of everyday life. The paper investigates the new meaning of gender roles and their levels of use in the public sphere.
Key words: media, social media, gender, postfeminism, popular culture

Към публикацията »