NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 2 материала

Идеи за отношението към Другия - VI-XVI век

Статията прави опит за анализ на идеята за другите в рамките на протоглобализацията. Въпросът как да живеем в условията на несигурност, създаден от присъствието на Другия, става изключително остър през XVI век, когато Европа се изправя пред неизвестното „Друго“ в Америка, Индия, Китай, Африка. Този въпрос е актуален, защото глобализацията изисква голяма интензивност и постоянство, за да живеем непрекъснато в компанията на Другия.

Ключови думи: другия, другост, протоглобализация

Към публикацията »

Конфликтът между дигитална и реална демокрация (да помислим за делиберативната демокрация)

Abstract: To think about the DELIBERATIVE DEMOCRACY. The conflict between digital and real democracy - for thirty years now the digital-virtual public space is the undeniable and the influential factor which influences the human behavior and thinking. The digital democracy is part of this the digital-virtual space. This form of direct democracy has got itself the different dimensions: on the one hand, the representatives of a direct and a representative democracy are seek to influence through the electronic media and the digital channels of the representative and the direct democracy, which are a different, as well as the actual policy instruments to try to implement the specific applications of the digital media in a politics and for the government activities; on the other hand, the digital democracy has got twenty years of experience in the implementation of a digital democracy in the provision of information, of the online discussions and of to giving decision; furthermore, the digital-electronic democracy participates in the real politics. The digital democracy is being considered by the governments and the way to their orientation to the modern and the digital active of the civil society. The digital democracy is a kind of form theregulator of the real social democracy - eg. the issue of media freedom.

Keywords: deliberative democracy, digital-virtual public space, digital democracy, form of the direct democracy

Към публикацията »