NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 2 материала

Fatima al-Fihriya: The Woman Who Founded One of the World’s Oldest Universities

Fatima al-Fihriya, the founder of the al-Qarawiyyin mosque, one of the oldest universities in the world, is a historical figure of great significance. Not only is it intriguing that a university was established at such an early time, but it was also built by a Muslim woman. Although her life details are not extensively documented, her legacy persists to this day. The main goal is to present women’s roles within Islamic society. Fatima al-Fihriya is an early example of the powerful leadership roles that women have played in the Muslim world, both historically and contemporarily. The article concludes that Fatima al-Fihriya adopted an unprecedented policy concerning feminine education. She pioneered the model of higher education that has been adopted across the world.

Към публикацията »

Fatima al-Fihriya: The Woman Who Founded One of the World’s Oldest Universities

Фатима ал-Фихрия, основателка на джамията „Ал-Карауийн“, превърнала се впоследствие в един от най-старите университети в света, е историческа личност от голяма величина. Интригуващ е не само фактът, че университет е създаден в толкова ранна епоха, но и че е построен от жена мюсюлманка. Въпреки че подробни данни за живота й не са документирани, нейното наследство продължава да е актуално и днес. Основната цел е да се представи ролята на жената в ранното ислямско общество. Фатима ал-Фихрия е пример за ръководната роля, която жените са играли в мюсюлманския свят в исторически план. Фатима ал-Фихрия възприема уникална за времето си политика по отношение на женското образование. Тя е пионер с модел на висше образование, възприет по-късно от целия свят.

Към публикацията »